• P1170125
  • P1170126
  • P1170127
  • P1170128
  • P1170130
  • P1170131
  • P1170132
  • P1170133

Privítanie evanjelického farára v zariadení.