2% Z VAŠICH DANÍ POMÁHAJÚ SKVALITNIŤ A SPRÍJEMNIŤ ŽIVOT KLIENTOV V NAŠOM ZARIADENÍ

Vážení klienti, vážení rodinní príslušníci a priatelia zariadenia sociálnych služieb Senior Care Galenia.

Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou poukázania Vašich 2% z daní pre naše zariadenie.
Pre našich klientov sa snažíme zabezpečovať čo najlepšie životné podmienky a stále hľadáme príležitosti na ich zlepšovanie. Každá aktivita, každá nová vec však niečo stojí, preto sa snažíme hľadať aj doplnkové zdroje financovania našich projektov.

Vaše 2% z daní chceme použiť na spolufinancovanie konkrétnych projektov a aktivít, ktoré máme naplánované a prispejú k skvalitneniu trávenia času klientov v našom zariadení.

Získané peniaze chceme použiť na zakúpenie:

 1. záhradného altánku do našej záhrady s využitím pre relaxáciu aj aktívne trávenie voľného času v rámci terapií a kultúrno-spoločenských aktivít,
 2. záhradného nábytku – stolov a lavíc s využitím na posedenie, spoločné kondičné cvičenie, rozhovory, návštevy a skupinové terapie,
 3. iné drobné nástroje a pomôcky pre cvičenie a rehabilitáciu mobilných a čiastočne mobilných klientov.

Predpokladaná investícia do vyššie uvedených zámerov je 5 tisíc Euro. Veríme, že sa nám vďaka Vašej pomoci, podarí veľkú časť tejto sumy získať z Vašich daní, ktoré by inak “prepadli” štátu.

AKÝM SPÔSOBOM NÁM MÔŽETE POUKÁZAŤ 2% Z VAŠICH DANÍ?

A) Ak ste zamestnanec

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE. Z potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate si 2% z dane, ktoré môžete poukázať v náš prospech.
 2. Vyplňte priložené tlačivo VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY. Do VYHLÁSENIA uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a dátum zaplatenia dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte obidva formuláre daňovému úradu v mieste Vášho bydliska, alebo ich odovzdajte v našom zariadení p. Margaréte Szőcs.
 4. Obidve tlačivá v elektronickej podobe na stiahnutie nájdete napravo od tohto textu.
potvrdenie
vyhlasenie

B) Ak ste fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie

 1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane.
 2. V DAŇOVOM PRIZNANÍ K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY je uvedená kolónka na poukázanie 2% z dane, kde napíšte vypočítanú sumu.
 3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 4. Riadne vyplnené DAŇOVÉ PRIZNANIE pošlite/doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2019) na daňový úrad v mieste Vášho bydliska, alebo ich odovzdajte v našom zariadení p. Margaréte Szőcs a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Tlačivo v elektronickej podobe na stiahnutie nájdete napravo od tohto textu.
danove_proznanie_FO
danove_priznani_fob

C) Ak ste právnická osoba

 1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%)* z dane z príjmov právnickej osoby.
 2. V DAŇOVOM PRIZNANÍ K DANI Z PRÍJMU PRÁVNICKEJ OSOBY – časť VI. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech prijímateľa, kde napíšte vypočítanú sumu.
 3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) Vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 4. Riadne vyplnené DAŇOVÉ PRIZNANIE pošlite/doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad podľa Vášho sídla, alebo ich odovzdajte v našom zariadení p. Margaréte Szőcs a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Tlačivo v elektronickej podobe na stiahnutie nájdete napravo od tohto textu.

*   Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

danove_proznanie_PO

Veríme, že si nájdete čas a podporíte nás v našom úsilí o zlepšovanie podmienok kvality života klientov v našom zariadení Senior Care Galenia.

Ak máte v rodine alebo medzi priateľmi ešte niekoho, kto my mal záujem darovať nám svoje 2% z daní, budeme vďační, ak ho odkážete na informácie na našej webovej stránke

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte p. Margaréte Szőcs na telefóne 031/381 43 20 alebo emaily szocs.galenia@seniorcare.sk.

Srdečne Vám ďakujeme.

Ing. Milan Halomi, MBA
riaditeľ

Zdroj: www.rozhodni.sk